De eisen van democratische organisaties van Marokkanen bij remigratie

In 1984 heb ik de eindredactie uitgevoerd van een plan voor remigratie van Marokkanen dat gemaakt werd door een reeks van Marokkaanse organisaties waaronder het KMAN en het Komitee Marokkaanse WAO slachtoffers. We vergaderden in het kantoor van dit laatste komitee en hebben een tijdelijke naam bedacht voor de campagne.

Landelijk secretariaat van Marokkaanse Organisaties voor Rechtspositie en Remigratie. LASMORR.
Pamflet Panholzer -12-84/5
Dubbelzijdig, 1×29,9 cm, off set, achterkant: fotocollage, tekening
Samenvatting. In Nederland wordt gediscussieerd over de mogelijkheden om buitenlandse arbeiders te laten terugkeren naar het land van herkomst. De plannen worden begin 1985 in de Tweede kamer besproken. Daarnaast heft het “remigratieberaad”(FNV,CNV, Raad van Kerken en LSOBA) voorstellen gedaan. De standpunten zijn geen weergave van de wensen zoals die leven bij de Marokkaanse migranten. Uitgangspunt van regelingen moet zijn dat onze rechtspositie in Nederland goed geregeld is en dat we bij terugkeer naar Marokko onze in Nederland opgebouwde rechten kunnen behouden. Er moet sprake zijn van ene vrije keuze tussen terugkeren of in Nederland blijven. De demokratische organisaties van Marokkanen hebben ene nota gemaakt met voorwaarden waaraan een goed remigratiebeleid moet voldoen. Wij mobiliseren de Marokkanen voor een verdere discussie en we zijn bezig ene discussie voor te bereiden met Nederlandse maatschappelijke organisaties. Wij willen druk uitoefenen op de overheid om onze eisen gerealiseerd te krijgen. Landelijke manifestatie op 30 december, gebouw ‘De Hoeksteen’.
Persbericht
Panholzer -12-84/4
In Nederland wordt gediscussieerd over de mogelijkheden om buitenlandse arbeiders te laten terugkeren. De demokratische organisaties van Marokkanen hebben een nota gemaakt met voorwaarden waaraan een goed remigratiebeleid moet voldoen: goede regeling rechtspositie, geen oprotpremies, een remigratieregeling moet niet beperkt worden tot bepaalde groepen, opzetten terugkeerprojecten, het remigratiebeleid kan worden geregeld door akkoorden tussen Nederland en Marokko, terugkeerders verliezen niet hun rechten op uitkeringen en vakbonden en demokratische organisaties van Marokkanen in Europa dienen bij het maken van de akkoorden en het opstellen van remigratieprogramma’s te worden betrokken. In de regeringsplannen komt een regeling voor ene beperkte groep werklozen van 55 jaar en ouder. De regering lijkt er niet van overtuigd dat terugkeerprojecten ene integraal onderdeel dienen te zijn van de remigratieprogramma’s. Het LASMORR heeft ene actieplan gemaakt om de Marokkanen te mobiliseren voor diskussie. Bijeenkomsten in elf steden. Op 30 december slotmanifestatie in gebouw ‘De Hoeksteen’ met kultureel programma.