Over de familie Oosten van grootmoeders zijde. Opmerkingen van zuster Alie

Rieuwkje Cornelis Peereboom was mijn bet-overgrootmoeder. Zij woonde in de 19e eeuw op de boerderij aan het voetpad 65, waar ik geboren ben. (Het is nu een bread and breakfast faciliteit) De boerderij is wel helemaal verbouwd, voordat wij er gingen wonen. Daarvoor woonde zij met haar echtgenoot Cornelis Gouma op de ‘Sickenga plaats’ die in mijn jeugd eigendom was van de familie Osse. Deze boerderij stond verder Zuid-Oost waarts aan het voetpad, in de buurt van de boerderij waar in mijn jeugd Alte Oosten woonde.

Bij de boerderij waar ik geboren ben stond vlakbij de pastorie van de kerk, die in de tweede helft van de 19e eeuw oa bewoond werd door dominee Hajo Uden Meyboom. Van deze dominee zijn de zogenaamde stuiverspreken bekend. De dominee begreep niet, waarom er geen mensen in de kerk kwamen als hij uit het Oude Testament preekte, en wel als hij uit het Nieuwe Testament preekte. Er kwamen dan meer mensen in de kerk. Hajo Uden Meyboom maakte verder carrière en vertrok naar elders. Hij heeft volgens mij de familie wel in gedachten gehad toen hij promoveerde op een proefschrift met de titel ‘Het evangelie van Marcus.
Toegevoegde commentaren. Aanwezig op Saksisch Instituut universiteit van Groningen. Later was H.U. Meyboom hoogleraar in Groningen en stond hij aan het begin van het vrijzinnig protestantisme, rechts georiënteerd. (Er was ook een heel sociaal links georiënteerd vrijzinnig protestantisme)

Toen deze dominee vertrokken was naar Assen en Groningen, schreef hij aan mijn bet-overgrootmoeder Rieuwkje brieven ter gelegenheid oa van haar verjaardag op 29 februari. Haar zoon IJsbrand las de brieven voor, want Rieuwkje kon niet lezen en schrijven. 1

De dominee vroeg haar in een brief hem te berichten en verslag te doen van de verjaardag, met name haar schoonzoon IJsbrand zou dat misschien kunnen doen. Nu was het zo dat op de verjaardag van Rieuwkje haar kinderen bijeen waren. Haar schoonzoons hadden een verschillend geloof. Haar schoon zoon Kamman was katholiek, haar schoonzoons Hofstee en Kraak waren Gereformeerd, en haar schoonzoon Oosten en zoon Gouma waren Nederlands Hervormd modern.

Verder weten we dat een voorouder van Rieuwkje dominee was en een boekje heeft geschreven in de 17e eeuw over de deugden en ondeugden van de mensen. Hij heette van zijn achternaam Samplonius. 2 Haar echtgenoot stamde uit een familie van watergeuzen die protestant waren in de 16e eeuw 3

Verder kan worden vermeld dat de dochter van Rieuwkje, Jantje Oosten-Gouma, zuster van omoe, geboren is op 9 december en dat is ook mijn geboortedag.

Commentaar Piet:

  1. Het is de theorie van Alie, dat de brieven geschreven warden aan Rieuwkje, en niet aan haar dochter die getrouwd was met IJsbrand Roelofs Oosten, die de brieven voorlas. Alie heeft brieven van H.U.M gericht aan ‘waarde vriendin’ die geschreven werden in verband met een verjaardag op 29 februari. Dus die waarde vriendin moet Rieuwkje Cornelis Peereboom zijn.

  2. Het gaat hier om Johannes Gerardus Samplonius, die een gedichtenbundel schreef. Waarschijnlijk is dit het boek waarop Alie doelt als zij zegt dat het boek ging over de deugden en ondeugden van de mensen. Hij was een voorvader van Rieuwkje Cornelis Peereboom.

  3. Alie doelt hier op Watze en Hartman Gouma.